نی لبک

با اهل درد شرح غم خود نمی کنم ***تقدیر قصه دل من ناشنیدن است

زندگيم بی تو تباهه!
ساعت ۱٢:٤۳ ‎ق.ظ روز ٢٢ آذر ۱۳۸۱  کلمات کلیدی:
سلام یه جمعه دیگر هم رسید واین جمعه جمعه موعود نبود ایا جمعه بعدی روز ظهور است؟
خدا میداند.دست حق یارتون