نی لبک

با اهل درد شرح غم خود نمی کنم ***تقدیر قصه دل من ناشنیدن است

سلام
ساعت ٢:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳ آذر ۱۳۸۱  کلمات کلیدی:
من چند روز نبودم دوباره شلوغ کرديد چه خبرتونه.
يه چند روزی نيستم ولی زود برمی گردم.
دست حق يارتون