نی لبک

با اهل درد شرح غم خود نمی کنم ***تقدیر قصه دل من ناشنیدن است

 
ساعت ۱٢:٤٤ ‎ق.ظ روز ٢٩ آبان ۱۳۸۱  کلمات کلیدی:
داستان قوم پرشيان به خونید خیلی عبرت اموزه


این عکسم دیدم قشنگه گفتم شما هم ببینید
دست حق يارتون