نی لبک

با اهل درد شرح غم خود نمی کنم ***تقدیر قصه دل من ناشنیدن است

پاسخ به دوست عزيز يک ايرانی
ساعت ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ روز ٢٩ تیر ۱۳۸۱  کلمات کلیدی:
سلام دوستان
من گفتم می خوام سعی کنم فکر نکنم سعی کردن نياز به صلاحيت داشته باشه.
بعدم تو فرمی که ما پر کرديم حرفی از صلاحيت نبود بعدم من مرجعی برای اثبات صلاحيت نمی شناسم وگرنه حتما مراجعه می کردم
بعدم مردم ما بد بخت نيستن اين تفکر غلطه بعدم با ول کردن مردم که کار درست نميشه بايد سعی کرد.
پاسخ به دوست بی نام
اگر خودت بودی ميديدی ما نياز به اثبات چيزی نداريم انها که بايد پيام مردم را می گرفتن گرفتن
حق نگهدار همه شما