نی لبک

با اهل درد شرح غم خود نمی کنم ***تقدیر قصه دل من ناشنیدن است

اقای جورج بوش این هم جواب ملت ما به شما!!
ساعت ۸:٢۳ ‎ب.ظ روز ٢۸ تیر ۱۳۸۱  کلمات کلیدی: سیاسی ، اجتماعی
سلام دوستان امروز جمعه ۲۸تیر بود وحماسه دیگرامروز مردم امدن تا به دولت امریکا بگویند ما مردمی انقلابی گوش به فرمان ولی فقیه همیشه در صحنه بوده وهستیم ما مردم فهیم ایران زمین نیاز به قیم وکیل نداریم ما سرنوشت خود را خود رقم میزنیم واستقلالی که با خون جوانانمان بدست اوردیم به هیچ قیمت از دست نمی دهیم اقای جورج بوش ادبیات ابلهانه شما نشان از نوع نگرش قیم مابانه شما به جهان و مردم جهان است ولی اینجا ایران است یکی از ازاد ترین کشورهای جهان است اینجا کشوریست که مردم حاکمان خود را انتخاب میکنن نه دادگاها ما برای حفظه ازادی استقلال وتمامیت عرضی کشورمان بهای سنگینی پرداخته ومی پردازیم از خواب بیدار شو و درس سیاست از مردم ما بیاموز شاید مردم ما فقیر ومستضعف باشند ولی این انقلاب انقلاب مستضعفان است و این مردم به نظام وتمام ارکان ان عشق میورزن خدا کند صدای این ملت را شنیده باشی