نی لبک

با اهل درد شرح غم خود نمی کنم ***تقدیر قصه دل من ناشنیدن است

امام جام زهر رانوشید(به مناسبت سالروز امضائ قطع نا
ساعت ٢:٢٥ ‎ق.ظ روز ٢۸ تیر ۱۳۸۱  کلمات کلیدی: سیاسی
سلام دوستان امروز برای شما از تکرار تاریخ میگویم اری تاریخ بازهم تکرار شد تکراری تلخ داستان علی وجنگ صفین داستان پیر جماران و جنگ قصه تکراری خیانت دوستان منافق صفت وجاهلان خود فروخته انجا علی بود و مالک اینجا امام بود وسید علی انجا ابوموسی بود واینجا جاهل خود فروخته منتظری انجا خوارج اینجا دوستان خائن انجا عمرو عاص اینجا صاحبان زور وزر انجا قران بر سر نیزه کردن اینجا نیزه بر قلب امام انجا قران علی بود ولی باز جاهلان فریب خوردن وچه فریبی ولی اینجا قرانی نبود جاهلان ما اسیر ترس وجهل خود شدند اه نامه پشت نامه سخنرانی پشت سخن رانی اراجیف پشت اراجیف وپیر جماران با دلی پر از زخم جام زهر را سر کمشید وقطع نامه را امضا کرد در حالی که هیچگاه ان را قبول نداشت وای بر جاهلان وای بر انسانهای خود فروخته وای بر پل صراط و شهدا چگونه جواب خونشان را خواهیم داد خدا عالمست