نی لبک

با اهل درد شرح غم خود نمی کنم ***تقدیر قصه دل من ناشنیدن است

پاسخ به نقد اقا سعيد
ساعت ۱٢:٤٥ ‎ق.ظ روز ٢۳ امرداد ۱۳۸۱  کلمات کلیدی:
سلام به تمام حق طلبان وحق جويان عزيز
بيشتر شما پيام اقا سعيد مبني بر راه اندازي وبلاگی مخصوص نقد نوشته هاي بنده توسط ايشان وهم فکرانشان را ديديد.
واما چه نقدي وچه نوشته اي از هر چهار کلمه پنجتاش غلط بود واستدلالهايش که نگو همش ابدو خياري مثلآ ربط کوي دانشگاه به قضيه چراغوني پارسال يا وصل قتلهاي زنجيره اي به حوادث نيويورک واز اين قبيل استدلالها.
واما پس از کمي شوخي با اقاسعيد ودارو دستش مي رسيم به پاسخ بيانات گوهربار اقاسعيد اولآ اقا سعيد بجاي نقد نوشته هايم بهتر است الفباي فارسي را خوب ياد بگيري نوشتهايت سرشار از استدلال هاي بچه گانه وسرشار از کينه وکنايه بود که اميدوارم کمي با منطق تر بنويسي.
درمورد خوارج وارتباطشان بايد بگويم انها هم مثل دارو دسته مهدي هاشمي يک سري ادم خشک وبي منطق بودن که منطقشان شمشيرشان بود.
اقا سعيد عزيز شما هنوز مفاهيم اوليه اسلام را نمي دانيد هنوز فرق بين خروج از اسلام وخروج از چهارچوب اسلام را نمي داني بعدم فکر کنم همه معنی احدمنهم را بدانند در اينجا بحث درمورد ياران وخواص جامعه است منظور از احد منهم يهنی يکی از انها مثل اينکه عربيتان هم خوب نيست.
من هرگز قصد مقايسه حکومت حضرت علی با حکومت امروز را ندارم ولی هميشه تاريخ در حال تکرار است ونکات مشترک زيادی بيين حکومت ان حضرت وحکومت جمهوری اسلامی وجود دارد از جمله ساده زيستی سران حکومت مخصوصآ حضرت امام و مقام معظم رهبری.
باز هم می گوييم بنده هيچ کدام از اين حضرات را قابل مقايسه با ائمه نمی دانم وقصد هيچ گونه مقايسه ای ندارم وقيآس بيين انها را درست نمی دانم.
اقا سعيد مثل اينکه تبليغات زيادی بر روی شما اثر گذاشته که منتظری را تا سطح پيامبر وامام بالا ميبريد اقای من ابوموسی اشعری هم خيلی از لحاظ دينی حاليش بود ولی روی نادانی
و جهالتش ريش اسلام را اتش زد اقای منتظری هم فتوکوپی همراه با مهر برابراصله ابوموسی است فقط در حال حاضر جلوی اقداماتش رو گرفتن.
بله گفتم نامه منتسب به اقای طاهريه هنوز هم می گم بعدم گفتم ايشون نامه رونوشتن از اين دوجمله ای که من گفتم ميشه نتيجه گرفت برای ايشون ديکته گفتن ايشون هم نوشتن.
واما اقای روشنفکرشما امام را با امثال طاهری ومنتظری قياس می کنيد،کسانی که هيچ اختياري از خود ندارند را با امام مقايسه می کنيد واقعآ شما اخرشيد.
و اما در مورد نفوذ اقای منتظری در دفتر اقای طاهری شک نکيد چون اقای دعايی(رئيس دفتر طاهری) از دوستان نزديک هادی هاشمی ومهدی هاشمی و ايادی انان بوده و ايشان تنظيم کننده اين نامه تاسف بار بوده اند وتا امروز با همکاری همسر اقای طاهری ازنوشتن نامه عذرخواهی جلوگيری کرده اند.که در اينده نزديک اين نامه(عذر خواهی)توسط خود اقای طاهری نوشته خواهد شد راستياتش تن اقازاده هاش لرزيده.بعدم در نفوذ اقای منتظری وایاديش در اصفهان ونجف اباد شک نکنيد در مورد حصر ايشان هم بايد بگم شما تمام حرفهايتان را از تبليغات عناصر سود جو برداشت کرده ايد حصر ايشان بدين معنی است که ايشان اجازه خروج از خانه به تنهای را ندارند بعدم تو عصر ارتباطات اسان ترين کار ارتباط برقرار کردن است ان هم با هرکسی.
و اما دوست عزيزی که ادعای خواندن خاطرات اقای منتظری را داری مدعی هستی که ايشان هيچگونه توهينی نکرده اند در صفحه ۱۴۲ پاراگراف۲ سطر۱ امام را با چه عنوانی خطاب کرده است نکند مدح وثنای امروزی فحش ناموسيست.حيف که گفتن وانتشار فحشا هم گناه است وگرنه بيش از۵۰ مورد فحش،تهمت وناسزا به امام ومسئولين نظام را که هر کدام در اسلام حد دارد برايتان بيان ميکردم اگر خواستی شماره صفحات وحتی شماره سطر توهين ها رابرايت بگويم بری ببينی.
بعدم کسی که از اسلام خارج شه حد نداره عزيز بلکه اعدامه بعدم حد چيز ديگه ايه به اطلاعات دينيت هم اضافه کن.
و اما اينکه بگی امام تحت سلطه عقايد گروهی خاص قدم بر می داشت بايد بگم جوک خوبی گفتی در اوايل انقلاب هنوز افراد چهره واقعی خودشان را نشان نداده بودن اگر هم ميبينی اقای بازرگان انتخاب شد بدليل اين بود که هنوز چهره واهداف خودش را نمايان نکرده بود بقول قانون اساسی هيچ کس مجرم نيست تا عکسش ثابت شود و همانگونه که می دانيم ثابت هم شد.
ببينم اين رو شما کشف کرديد که نامه های امام را حاج احمد اقا می نوشتن و به اسم امام منتشر می کردن اين تهمت بزرگی است پسر خوب اولآ اين نامه کاملآ مستند است که امام نهضت ازادی رو غير قانونی دانسته اند واسنادش در وزرات کشور موجود است وشاهد زنده اين نامه اقای محتشمی وزير کشور ان زمان است.خواهشآ اين مطالب را مطرح نکن که ان وقت بايد به نگرش بچه گانه شما بخندم.
و اما دلايل شرمندگی اقای منتظری به اين شرح است :
نوشتن نامه به امام ومتهم کردن امام به سوء استفاده از خون جوانان
حمايت بی چون چرا از باند مهدی هاشمی
دستور هتک حرمت مراجع در مساجد
استفاده از باند مهدی هاشمی برای سرکوب مخالفين وکشتن علما
توهين به امام راحل ومسئولين نظام
حمايت وبيان نظرات منافقين ومعاندين نظام در رسانه های گروهی(البته اگه سنت قد بده)
پوچ خواندن راه وهدف شهدای انقلاب
بازم بگم اينها برای شرمندگی بس نيست.
عزيز دلم اين بيست مليون رای اقای خاتمی رو به پای معاندين نظام نگذار چون خيلی از اين ارا ارای دوست داران نظام است واين اراء نشانه حضور مردم در صحنه و اميد به فردايی بهتر است.
ودر پايان اميدوارم از نوشتن مطالب احساسی وکپی برداری از تبليغات بيگانگان خودداری کنی.

دست حق يارتون