نی لبک

با اهل درد شرح غم خود نمی کنم ***تقدیر قصه دل من ناشنیدن است

پاسخ به دوستان
ساعت ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ روز ٩ امرداد ۱۳۸۱  کلمات کلیدی:
سلام بر همه دوستان
بند خدا بايد ببخشي چون صبح با عجله ان مطلب را نوشتم وخالي از اشکال هم نبود.
عزيز من گفتي اقا ترياکيه وقتي اينو خوندم خيلي بهت خنديدم البته بايد ببخشي چون شما با اين همه اداي روشن فکري باز حرف مردم عادي رو ميزني ببينم تا حالا اقا رو از نزديک ديدي اگه ديده بودي ان وقت خودت هم به مطلبت مي خنديدي پسر خوب وقتي من ميگم ايت الله طاهري
ترياکيه واقعآ ترياکيه اينو ميتوني از اطرافياش بپرسيد.بعدم دوست خوبم من ادعاي داشتن اطلاعات از امريکاراندارم ولي همين رو ميدونم که جورج بوش رو دادگاه انتخاب کرده اين را هم منکريد اين چه دموکراسيه که ديکتاتور مملکت رو دادگاه انتخاب ميکنه.
رضا جان کتاب تاريخ را کساني که سنگشان را به سينه ميزني سياه کردن ديگر جايي براي سياه کردن ما ندارد.
بعدم اقاي الله کرم وهمت ومتوسليان وچمران وده نمکي همگي مادياتو ودل بستگي هارو گزاشتن ورفتن حال عده اي شهيد شدند وعده هم برگشتن مطمئن باش ادم رياکا جرات جبهه رفتن را نداشت.بازم ميگم توي اين دور زمونه هر کدام از سرداران جنگ بودن مطمئنن راهي رو ميرفتن که هم رزماشون ميرن.
بعدم فکر ميکن چمران فقط خودش بود تنهاي مي جنگيد يا لشکر??فقط همت ومتوسليان بود نه عزيز همت وچمران ومتوسليان وقتي معنا پيدا مي کرد که يه مشت بسيجي عاشق دورشون بودن يه مشت عاشق که فقط وفقط به عشق امامشون رفته بودن يه يکي از دوستان طنز خوبي نوشته بود ميگفت به عشق ميهن رفتن مرد حسابي اين ميهن هميشه بود ولي در هر جنگي که شد يه تيکه از اين کشور کندن انوقت ميهن نبوده نه عزيز اين عشق به رهبر بود و پيروي از خط و راه حسيني بود.
علي اقاي زارع برا ديدن هيئت منصفه دادگاهها به مجتمع امام خميني وشهيد بهشتي مراجعه کنيد حتمآ مي بينيد
سارا خانوم شما که از فاشيست بودن اشخاص مي گوئيد لطفآ فاشيست وفلسفه وجودي ان را براي بنده بگوئيدالبته اگر توانستيد
يکي از دوستان از برادر جانبازش و دل زدگي او نسبت به روحانيون گفته بود در اينده نزديک داستان جبهه وجنگ و اوناي که برگشتن رو براتون مي گم.
دوست عزيزم احسان بنده هميشه سَعي مي کنم به کسي توهين نکنم البته من در نوشته ام توهيني نديدم ولي در هر صورت عذر خواهي ميکنم
حق يارتون