نی لبک

با اهل درد شرح غم خود نمی کنم ***تقدیر قصه دل من ناشنیدن است

خاتمی واصلاحات دروغين
ساعت ٧:۳٤ ‎ب.ظ روز ٩ امرداد ۱۳۸۱  کلمات کلیدی:
سلام دوستان
خاتمي کيست؟
با چه سوابقي رئيس جمهور شد؟
با چه شعارهايي مردم را فريب داد؟
براي ملت چه خدماتي ارائه داد؟
تعريف اصلاحات ونقش ان در حکومت خاتمي؟
طلايه داران اصلاحات چه کساني هستند؟
طرح خروج از حاکميت به چه منظور بيان شد ونشان گر چيست؟
دراين برحه زماني که اصلاح طلبان سعي در فرار از مسئوليت دارن بر خود واجب دانستم که به اين سوالات پاسخ دهم واز شما هم خواهشمندم نظرات خودت درمورد سوالات وپاسخهارا بگوئيد.
نام:سيد محمد
نام خانوادگي:خاتمي
نام پدر:روح الله(سپاهي بوده)
محل تولد:اردکان
تحصيلات:ميگن دکتره!!(البته يه شبه دکتر شد مثل ابجيش که سيکل داشت يه شبه فوق ليسانس گرفت کاش منم پارتي داشتم)
سوابق کاري ايشان ومسوليتهاي ايشان بسيار بسيار زياداست که ما همه انها را بيان ميکنم:
?.وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي(فرهنگ وارشاد از نوع امريکاي)
?.رياست کتابخانه ملي ايران
همين نوع نگرش موجب شد که او کشور را باکتاب خانه اشتباه بگيرد.(بهتر بره دنبال کتاب خونش)
و اما شعارهاي عوام فريبانه اش:
۱.ازادي انديشه(البته با سوت وکف نميشه)
۲.حل معضل اشتغال جوانان(البته با حرف درست نمي شه)
۳کنترل سير صعودي تورم(توجه توجه!!!مرغ کيلوي ۱۷۵۰تومان شد به لطف اقاي خاتمي)
۴.کاهش فساد اداري وبرچيدن نظام فاميل بازي(با علم به اين که داداش ابجي و بچه ابجي و...
جزء اقوام نيستن)
۵.ازادي انديشه وبيان حقايق يابه بيان بهتر: ندانستن حق مردم است(پرونده پتروپارس رو ديدي نديدي يا بيت المال پر مردم ...)
۶.اصلاحات سياسي اقتصادي فرهنگي(ما که اصلاحات رونديديم شما ديديد سلام برسونيد)
وبراي ما چه کرد هيچي فقط شعار داد عمل و بي خيال شد.اوه داشت يادم ميرفت يه کاراي هم کرده مثلا بي بندوباري زياد شد.
بي کاري رو از۹٪رسوندبه۲۹٪دستش درد نکنه.
تورم رواز۱۵٪رسوندبه۲۸٪دستش درد نکنه.
معنيه ازادي انديشه رو در مجلس با الفاض زيبايي چون:خفه شو?بشين عوضي?فاشيست گمشو بيرون?به همه ياد دادن(البته بعضي از دوستان بنده راهم با اين الفاظ مورد لطف قرار دادن که نشان از ازادي انديشه و احترام به عقيده مخالف است).
يا اينکه لطف کردن حذب مشارکت را(يا همان کارگزاران قديمي)با رانت دولتي وبيت المال(ياهمان ارثيه پدري خودشان)تاسيس کرد که توضيحهاتي درمورد احذاب زير مجموعه ان خواهم داد.
اما واژه اي که دکتر خاتمي از تعريف ان عاجز ماند(پيش خودمون باشه نخواسته تعريف کنه)
واژه اي که تمام گند کاري ها با ان توجيه مي شود واژه اي که خاتمي با ان حکومت مي کند
واژه اصلاحات واما تعريف من از اصلاحات:
به مجموعه فعاليتهاي که در راه پيشرفت واعتلاي ميهن عزيزمان ايران براي ايجاد فردايي بهتر وايراني ابادتر در سايه ولايت فقيه ودر راه ارمانه واهداف بنيان گزار جمهوري اسلامي يگانه
مصلح ايران عزيز خميني کبير ودر چارچوب اسلام ناب محمدي(ص) اصلاحات گويند.
ولي اصلاحات خاتمي ودارو دستش اين اصلاحات نيست اصلاحات انها امريکايست مثل روشهاي حکومتيشان مثل همين واژه اصلاحات اين يه روشه يعني کلمهاي مبهم را مطرح مي کنن واز مبهم بودن ان سوء استفاده مي کنن مثل کار بوش الهه جنگ با واژه تروريسم کرد واژه اي که پوشاننده تمام اشتبا هات وگندکاري هاو زياد طلبي هاي اوشده.
واما طلايه داران بي درد اصلاحات کساني که نه تا بحال مزه فقر را کشيده اندنه سر گشنه به زمين گذاشته اند کساني که نه سوز سرماي سليمانيه عراق را کشيده اند نه گرماي سوزان
طلاييه را.کساني که يا خان زاده اند يا ارباب زاده نمونه خوبش جناب اقاي بهزاد نبوي معروف به
پتروپارس(ارثيه دولت خاتمي)يا جناب فخر وزمان مسلمان مسجد نديده جناب سقطل اصلاحات حاج محسن ارمين معروف(به پشمالو) که نه رنگ زندان را ديده اند(بدليل پدران با نفوذ و نه رنگ جبهه را چون در خارج مشغول الواتي بودن)ولي انقلاب را ارث پدريشان مي دانند.
واما حذب مشارکت اين حذب که حذب خانوادگي اقايان خاتمي هاست البته در نبود
محمدبدليل مشغله کاري وسفرها سياسي(پيش خودمون باشه تفريحي)البته با خانواده وفک وفاميل مسوليت را به محمد رضا واگزار کرده.
چندين حذب به صورت افتخاري(زوري)زيرمجموعه ان شدن که از ان جمله ميتوان به مجاهدين انقلاب اسلاميه?نفره(همان معاندين انقلاب اسلامي)که جديدن گندي بالا اوردن وتوش موندن
اغاجري رو ميگم دوباره قرصاشو نشوسته خورد قاطي کرده نميدونم اين ديونه ها رو چرا تو جامعه ول مي کنن.
حذب بعدي که يکم قابل تحمل تره روحانيون مبارزن(البته همشون پيرن ديگه ازمبارزشون فاکتور بگيريد)اونا هم چند وقت زير سلطه مشارکتي ها سرو ساکتن.
حذب بعدي راهيان خط امامه متعادل ترين زير مجموعه مشارکت که اونم بخاطر حضور کروبيه
خوب از اين حذبا که بگزريم ميرسيم به طرح خان زاده (عبدي پترو)اين دادشمون تازه يادش امده به مردم قول هاي داده بودنا?ايشان تازه يادش امده مي خواستن اصلاحات کنن ببينم عزيز بابا
وقتي از بيت المال(ارثيه پدر اقاي خاتمي)شرکت پترو پارسو توانگليس تاسيس کردي نمي دونستي اصلاحات قابل اجرا نيست حالا که سير شديد ميگيد بي خيال حکومت بزن بريم
اين همه حيف وميل کرديدحالا ميگيد:بدليل پاره اي از موانع و مشکلات که در سرراه ماست
قادر به انجام اصلاحات نيستيم .تا يک مي خواهيد بگويد زمين کج يک بار بگويد ما ناتوانيم شايد ديگران بتوانند.شما که مانع سر راهتان بود چرا تازه فهميديد بعداز۵.۶سال فهميديد
حالا که گند کار در امده وهرروز پرونده يکي از شما رو مي شود قصد خروج از حکومت را داريد.
مگر اينجا شهر هرته که هرکس خواست بياد يه چند وقت بچره بعد که سير شد بگه دارم ميرم.
متاسفانه اربابتان جرج بوش(همان هيتلر ولي امريکايش)هم از شما نا اميد شده اونم فهميده شما فقط حرفيد و مرد عمل نيستيد.
اما اين طرح نشانه به بنبست رسيدن خاتمي و اصلاحات اوست وپاياني بر امپراطوري موروثي خاتمي کسي که با احساسات مردم بازي کند با فريب ونيرنگ رئيس جمهورشود عاقبتي بهتر از خروج از حکومت ندارد مانند بني صدر.
ولي اميدوارم مدعيان اصلاحات از خواب غفلت بيدار شوند چون اگر مردم بخواهند انها را بيدارکنن از روشهاي همراه با خشونت استفاده ميکنن نه روشهاي تنش زا.
به اميد ظهور يگانه منجي عالم بشريت حضرت مهدي(عج) و اجراي اصلاحات واقعي بدست مبارک ايشان.
تا درودي ديگر بدرود.