نی لبک

با اهل درد شرح غم خود نمی کنم ***تقدیر قصه دل من ناشنیدن است

سند مظلوميت
ساعت ٤:۱٧ ‎ب.ظ روز ۳٠ تیر ۱۳۸۱  کلمات کلیدی:
اين هم هديه ای به دوستداران مظلوم ترين رهبر دنياهديه